Duhovnost

U zemlju Karmela ja vas dovedoh, da se hranite plodom i dobrotom njezinom. (usp. Jr 2, 7)

Izvor i svrhu našega života opisuje sam naziv zajednice koja na novi način crpi nadahnuće iz pustinjačkih karmelskih korijena, imajući u središtu otajstvo Božjeg Milosrđa.

Osobitost karizme je nasljedovanje Isusa Krista u otajstvu njegove skrovite prisnosti s Ocem u pustinji te u otajstvu njegova navjestiteljskog djelovanja, u izlasku među narod željan Radosne vijesti o Božjemu Kraljevstvu. To je izraženo u središtu našeg pravila života: „I pozva ih da budu s njim i da ih šalje propovijedati“ (usp. Mk 3,13-14).

Zato prepoznajemo poziv istovremeno biti pustinjaci i apostoli te, poput dva plućna krila, kao braća i sestre dijeliti život karmelske pustinje, molitve i poslanja.

Pri tome nastojimo povezivati jednostavnost i ozbiljnost pustinjačkog života s apostolskim poslanjem u smionoj i kreativnoj vjernosti Duhu Svetom u usmjerenosti prema pastoralu duhovnosti i novoj evangelizaciji, osobito mladih.

Milosrdni Isus

“O Milosrđu Gospodnjem pjevat ću dovijeka!” (Ps 89,2)

Hoditi pustinjačkim kontemplativnimprostranstvima i posvećivati se navještaju ne bismo mogli bez Božjeg Milosrđa. To najveće Božje otajstvo nutarnji je izvor naše karizme od kojega živimo kroz posvetu i prikazanje Milosrdnom Isusu, ne oslanjajući se na svoje snage i sposobnosti, nego uzdajući se, slabi i nedostatni, u živog Isusa. Na taj način odgovaramo Isusu ljubavlju na Ljubav i kročimo putem našeg osobnog posvećenja. Tako želimo postajati kanalima Božjeg Milosrđa – prikazujući se za duše, živeći od Božje providnosti, naviještajući Boga koji je milosrdna ljubav i ostvarujući djela milosrđa u solidarnosti s potrebnima.

lady-of-mt-carmel

Karmel je sav Marijin (Totus marianus est Carmelus) i to njegovo obilježje uzimamo najdublje k srcu, potpuno se posvećujući Bezgrešnom Srcu Marijinu, živeći i dijeleći svijetu blagoslov Marijine majčinske ljubavi i snagu njezina posredništva. Stoga nam je osobito drago što nam je po Marijinu posredovanju darovan dan početka zajednice upravo na blagdan Fatimske Gospe, na dan ulaska u stotu obljetnicu njezinih ukazanja u Fatimi gdje nas je sve izričito pozvala da se posvetimo njezinom Bezgrešnom Srcu.

Iz bogate karmelske baštine i iskustva svetaca, osobito naučitelja Crkve i naših zaštitnika sv. Ilije proroka, sv. Terezije Avilske, sv. Ivana od Križa i sv. Male Terezije, crpimo proročki, eremitski, mistični i apostolski karmelski duh.

U poslanju naviještanja Radosne vijesti nadahnitelj i zaštitnik nam je sv. Ivan Pavao II., papa mladih i promicatelj Božjeg Milosrđa, predanja Mariji i nove evangelizacije. On je ohrabrio cijelu Crkvu na početku trećeg tisućljeća na otvorenost Duhu Svetomu, putem škola molitve i putem nove evangelizacije (usp. Novo millennio ineunte).

KBM_grb_HR_color-06.jpg

Logotip Zajednice sastoji se od križa smeđe boje koji je u cjelini znak Isusa Krista koji je cilj duhovnog uspona. Taj uspon predstavljen je donjim dijelom križa u obliku Gore Karmela, izvorištu karmelske duhovnosti.

Smeđa boja križa upućuje na poniznost, pokoru i ovozemaljsku prolaznost, a bijela boja podloge na nebo, čistoću i svetost.

Duhovni uspon ostvaruje se kroz teologalne kreposti vjere, nade i ljubavi koje prikazuju tri šestokrake zvijezde nepravilnih krakova: bijela unutar i dvije smeđe izvan križa. Unutarnja zvijezda smještena na dnu Gore označava i pripadnike Karmela unutar ovozemaljske hodočasničke Crkve, a vanjske predstavljaju karmelske svece u nebu.

Izvanjske zvijezde povezane su s križem dvjema trostrukim zrakama crvene i bijele boje, simbolima Božjeg Milosrđa.

Unutar zvijezde u križu nalazi se slovo „M“, oblikovano u stilu zvijezde  koje označava Blaženu Djevicu Mariju, Majku i Kraljicu Karmela kao Zvijezdu mora (Stella maris) na životnoj plovidbi i Zvijezda nove evangelizacije. Ona je (u) sinovima i kćerima Karmela označenima bijelom zvijezdom, najčišći sjaj i iznutra ih oblikuje na sličnost Isusu Kristu te od njih čini svjedoke za navještaj Isusa Krista u trećem tisućljeću.

OAZA MILOSRĐA U KARMELSKOJ PUSTINJI

%d blogeri kao ovaj: