Blagoslovljen i sretan put hodočasnicima Gospi Fatimskoj i karmelskim svecima!

Blagoslovljen i sretan put našim hodočasnicima koji danas kreću ususret slavlju 100 -te obljetnice Gospinih ukazanja u Fatimi, u zajedništvu sa papom Franjom i mnoštvom hodočasnika iz cijeloga svijeta. Neka ih prati zaštita Bezgrešnog Srca Marijina i zagovor Svetih Roditelja – sv. Majke Terezije od Isusa i sv. oca Ivana od Križa, na čije grobove u Avili i Segoviji će također hodočastiti!

A dragim čitateljima naše stranice također jedan poticaj, možda i novo saznanje o povezanosti FATIMSKIH UKAZANJA I KARMELA:

U Fatimi, za vrijeme posljednjeg u nizu Marijinih ukazanja Jacinti, Franji i Luciji, u petak 13. listopada 1917. djeca – pastiri su imali vizije veoma dramatičnih događaja u budućnosti svijeta kao posljedice grijeha, vrijeđanja Boga i toga što se ne čini pokora-zadovoljština za brojne grijehe. U tijeku ovog ukazanja se dogodilo i „čudo sa suncem“ pred 70.000 prisutnih osoba za vrijeme kojeg su djeca imala ukazanja Marije kao Gospe s krunicom, potom u liku Gospe žalosne te na kraju u liku Karmelske Gospe sa škapularom. Lucija je kasnije rekla: „Gospa mi nikada nije izgledala tako divna kao kada se očitovala u Karmelskom odijelu.“ Kada je u jednom razgovoru Lucija (koja je postala redovnica karmelićanka u Coimbri) upitana da kaže svoje mišljenje o tome zbog čega se upravo u svom zadnjem ukazanju Marija pokazala kao Gospa od Gore Karmela sa škapularom u ruci, ona je rekla: „Zbog toga jer naša Gospa želi da svi nose škapular; to je znak posvete njenom Bezgrešnom Srcu.“ A upravo zahtjev za posvetom njenom Bezgrešnom Srcu je jedna od temeljnjih poruka Fatimskih objava.