Razmatranja u došašću: biti ribar ljudi

Na temelju: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22.

vocazione-di-pietro-e-andrea

Sveti Andrija bio je najprije učenik sv. Ivana Krstitelja. Bio je zanesen čežnjom za dolaskom Mesije čiji je skori dolazak Ivan Krstitelj naviještao i potican potrebom da narodu navijesti poziv na obraćenje jer, kako reče njegov učitelj: „Već je sjekira položena na korijen stablima“ (Lk 3,9).

Kad je Ivan Krstitelj upro prstom na Mesiju Andrija je, zajedno s evanđelistom Ivanom koji o tome piše u prvom poglavlju svoga Evanđelja, spontano krenuo za Njim i upitao ga: „Učitelju, gdje stanuješ?“ te na Isusov poziv, zajedno s Ivanom, proveo u Njegovu domu cijeli dan. Potom je požurio svome bratu Šimunu svjedočeći: „Našli smo Mesiju!“ (usp. Iv 1, 35-41).

Prema evanđelistu Mateju, Isus ga je ugledao zajedno s njegovim bratom Šimunom gdje bacaju mreže u more i rekao im: „Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“ (Mt 4, 19). Na to su brzo i spremno ostavili mreže i pošli za Njim.

Razmišljajući o zanesenom mladiću Andriji možeš se pitati: kakvu čežnju ja nosim u srcu? Iščekujem li i ja susret s Mesijom? Da li mi je stalo da ga ljudi oko mene otkriju i promjene život na bolje?

Ako si blizak Andriji u toj čežnji, prepoznat ćeš da je ovog došašća i tebi uprt prst u Isusa. Potrči za Njim i pitaj ga gdje stanuje. On će te pozvati u svoj dom, da provedeš vrijeme s Njim, da se zbližite. Poslije toga ne ćeš moći izdržati da ne odeš svojoj braći i posvjedočiš im: „Našao sam Mesiju!“

Potom nastavi biti pozoran i iščekivati. Dok budeš bacao mreže svojih redovitih poslova On će i tebi reći: „Hajde za mnom, učinit ću te ribarom ljudi!“

Bar u nekoj mjeri, a možda i potpuno – cijelim svojim životom, pozvan si biti ribarom ljudi.  „Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen“ (Rim 10,13). To nije teško, ali treba ljude poučiti. Treba im navijestiti da im je Isus sa svojom riječju blizu, da je dovoljno samo zazvati Njegovo ime otvorenim srcem – i bit će spašeni.

Danas posebno moli za one koje Isus poziva da mu potpuno služe, kao svećenici i posvećene osobe. Moli konkretno, za osobe koje poznaješ, za članove svoje obitelji… a i ti osluškuj, jer i ti ćeš Isusa moći naviještati u skladu s osobitim pozivom koji ti upućuje, i tako biti ribarom ljudi na morima ovoga našeg svijeta, ako otvoriš srce za Njegov poziv: „Hajde za mnom, učinit ću te ribarom ljudi!“

RAZMATRANJA U DOŠAŠĆU: MALENOST

Na temelju: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Lk 10,21-24.

wurzel-jesse

“Onoga kog nebesa nisu mogla obuhvatiti, ti si, Marijo, u svome krilu nosila” (liturgija Crkve). Naš Bog se učinio malenim da nas susretne. On se pojavljuje kao maleni izdanak iz velikoga i starog panja izabranog naroda, tako ponizno da nikome ne uzrokuje strah. Pred njim drhti jedino oholost i zloća, a oni koji su siromašni i nezaštićeni od Njega primaju pravdu i utjehu.

Isus se ne vodi ljudskim gledištima i pričama. On gleda istinu srca, a istina našeg srca je da smo pred Bogom maleni i da je jedino u prihvaćanju te malenosti, tj. u poniznosti, naš istinski mir i radost.

“Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se Tebi svidjelo” (Lk 10, 21).

Isus govori. Ako priznam da sam malen Njegova riječ mi daje Božju mudrost, snagu, utjehu i zaštitu. Ako si umišljam da sam velik, Njegova riječ mi smeta, šiba moj napuhani “ego”.

Isus klikče u Duhu Svetom. Brate i sestro, želiš li i ti kliktati s Isusom? Budi malen(a).

Kako ćeš znati jesi li malen(a)? Pitaj se, da li si prema bližnjemu janje ili vuk? Ako se i osjećaš snažnim kao vuk, budi janjeće ćudi.

Malenog Isusa mogu primiti samo maleni.

Marijo, koja si nosila Onoga koga nebesa ne mogu obuhvatiti, daruj mi poniznost svoga Bezgrješnoga Srca, da i ja mogu nositi Isusa kroz današnji dan.

Razmatranja u došašću: Božji ostatak i ozdravljenje uzetih

Na temelju: Iz 4,2-6; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11.

prvi-tjedan-dosasce

Prorok Izaija govori o ostatku izabranog naroda. To su oni koji ostaše vjerni kad je većina posustala.

Svako vrijeme ima svoj “ostatak” koji omogućuje opstanak. Naša domovina bila je u povijesti svedena na “ostatak ostataka”. u Vukovaru je kod opsade ostao samo mali ostatak. Premda neznatni snagom i brojem, malobrojni koji opstaju sjeme su iz kojega niče Božji izdanak sveopće obnove. Ako u svojoj duši slušaš Božji glas i ti činiš dio Božjeg “ostatka” i postaješ izdanak Božje obnove.

Oni koji ostaju uz Boga znaju kako im Božja blizina život znači te ne mogu zaboraviti svoju braću i sestre koji su se od Boga udaljili i na taj način izgubili duhovno zdravlje. Zato zajedno sa stotnikom kojemu se razbolio sluga mole: “Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama” Reci i ti ada u svome srcu: Isuse, član moje obitelji (spominjući mu ime) se razbolio. Ako hoćeš, Ti ga možeš ozdraviti; Moj prijatelj, moj susjed, moj kolega se razbolio. Ako hoćeš, Ti ga možeš ozdraviti. Isuse, samo reci riječ i ozdravit će onaj za koga Te molim”.

Razbojnik postaje svetac

Dragi čitatelji, dijelimo s vama razmatranje o (ne)prepoznavanju Krista Kralja u vlastitome životu, kao odjek prošle nedjelje i poticaj na spremniji ulazak u sveto vrijeme došašća:

U ono vrijeme razapetom se Isusu podrugivali glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«  Nastavi čitati Razbojnik postaje svetac