Devetnica Gospi Karmelskoj na Koločepu

Dobrodošli na devetnicu Blaženoj Djevici Mariji od Gore Karmela! Osobiti poziv onima koji su zainteresirani da prime karmelski Škapular – da se duhovno priprave te na svetkovinu 16. srpnja posvete Majci Božjoj i budu obučeni u Njezin Škapular.

Sv. Dominik rekao je: “Jednoga dana putem Krunice i Škapulara Gospa će spasiti svijet”, a u posljednjem ukazanju Blažene Djevice Marije u Fatimi Gospa se očitovala u karmelskom odijelu, sa Škapularom.

Devetnica Gospa Karmelska 2016. - plakat